Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію

кабінет
міністрів україни

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2006 р. № 1768

Київ

Про внесення змін до Положення про
Державну екологічну інспекцію

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про Державну екологічну інспекцію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. №
1520 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2084; 2004 р., № 24,
ст. 1589; 2005 р., № 42, ст. 2659; 2006 р., № 22, ст. 1635), зміни, що
додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. № 770 “Про урядові органи
державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного
середовища” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1589).

Прем’єр-міністр
України                                                          
В. ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. № 1768

Зміни,
що вносяться до Положення про
Державну екологічну інспекцію

1. Абзац другий пункту 3 після слова
“земля,” доповнити словом “надра,”.

2. Абзац третій пункту 3 та пункти 4
і 5 після слів “(крім поводження з радіоактивними відходами)” доповнити словами
“та небезпечними хімічними речовинами”.

3. У пункті 4:

в абзаці сьомому підпункту 2 слова
“видачі зупинення” замінити словами “видачі, зупинення”, а після слів
“розміщення відходів,” доповнити словами “поводження з небезпечними хімічними
речовинами,”;

у підпункті 3 слова “а також
урядового органу державного управління з питань рибного господарства” замінити
словами “регулювання рибальства”.

4. У підпункті 4 пункту 5 слова “,
крім лісових” виключити.

5. Абзац другий пункту 8 викласти у
такій редакції:

“Начальник Держекоінспекції за
посадою є першим заступником Головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища та членом колегії Мінприроди.”.

6. Абзац третій пункту 10 викласти у
такій редакції:

“Перший заступник та заступники
начальника Держекоінспекції за посадою є заступниками Головного державного
інспектора України з охорони навколишнього природного середовища.”.

7. У тексті Положення слова “(крім
надр та лісів)” виключити.


 

 


Залишити коментар