СКАРГА на рішення конкурсної комісії

Я поддерживаю Романа …Конкурс был подленький … Если руководство области будет набираться исходя из вкусов  Христины Васильевны и таких, как она, то никаких перспектив у этой отрасли я не вижу. Кстати сегодня хороший день для того, чтобы вспомнить о лесных Иудушках…без которых приход к власти таких руководителей, каких регулярно подбирает для лесников Минагрополитики, АП и Кабмин был бы невозможным…М.П.

      Національному агентству України
з питань державної служби
01601, Київ, вул. Прорізна, 15

Олійника Романа Романовича
адреса:

СКАРГА
на рішення конкурсної комісії

Наказом Держлісагентства від 21.02.2017 № 58-к "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців територіальних органів" оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії ”Б“, в т.ч. начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства. Додатком №1 затверджено Умови проведення даного конкурсу.

За повідомленням на офіційному веб-ресурсі Держлісагентства документи для участі у конкурсі подали 5 кандидатів:

1) Осташук Руслан Васильович, директор ДП "Надвірнянське лісове господарство" Івано-Франківського ОУЛМГ;
2) Мочерняк Роман Михайлович, заст.директора департаменту-начальник управління регіонального розвитку департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудуваня та архітектури Івано-Франківської ОДА;
3) Олійник Роман Романович, перший заступник начальника Івано-Франківського ОУЛМГ;
4) Берец Володимир Антонович, радник голови Хустської районної ради Закарпатської області;
5) Синьогуб Василь Миколайович, безробітний.
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=177594&cat_id=176902

За повідомленням на офіційному веб-ресурсі Держлісагентства проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ”Б“ начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства призначено на 31 березня 2017 року http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=177752&cat_id=176902

Конкурс відбувся 31 березня 2017 року. Участь у конкурсі взяли: я – Олійник Роман Романович, Осташук Руслан Васильович та Мочерняк Роман Михайлович; інші кандидати для участі у конкурсі не з’явились. Під час проведення конкурсу здійснювався аудіо- та відеозапис та велась онлайн трансляція на офіційному каналі Держлісагенства на ресурсі youtube. На даний час вказані записи є доступні за вказаними посиланнями:
Тестування https://www.youtube.com/watch?v=gTiw3wjftNI
Ситуаційні завдання https://www.youtube.com/watch?v=k-YNc-FwoV4
Співбесіда та оголошення результату https://www.youtube.com/watch?v=4cZ2Snf4tUE

За результатами тестування я – Олійник Роман Романович надав правильні відповіді на 39 питань із 40 та набрав 2 бали, Осташук Руслан Васильович надав правильні відповіді на 30 питань із 40 та набрав 1 бал, Мочерняк Роман Михайлович надав правильні відповіді на 25 питань з 40 та набрав 1 бал.
Наступний етап конкурсу – вирішення ситуаційних завдань. Ситуаційні завдання для даного конкурсу готувало Держлісагентство. Як вбачається із наданих кандидатам ситуаційних завдань, вони затверджені наказом Держлісагенства від 28.03.2017 №95. Так, затверджено 3 ситуаційних завдання, 2 з яких надано для розв’язування.

За результатами вирішення ситуаційних завдань було оголошено такі оцінки: Осташук Руслан Васильович – 2; 2; 1,83; 1,83; Олійник Роман Романович – 1,33; 0,5; 1; 0,33; Мочерняк Роман Михайлович 1,33; 0,17; 1; 0,17. Голова комісії оголосив про те, що до наступного етапу конкурсу – співбесіди допускається тільки Осташук Руслан Васильович, оскільки інші кандидати набрали менше 0,5 бали. За результатами співбесіди конкурсною комісією прийнято рішення про те, що переможцем конкурсу є Осташук Руслан Васильович.

Вважаю, що Держлісагентством та конкурсною комісією не було дотримано процедури та порушено умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, а саме не забезпечено проведення ефективного, об’єктивного та справедливого конкурсного відбору на засадах забезпечення рівного доступу до державної служби, що призвело до порушення моїх прав та інтересів в частині бути призначеним на посаду за умови дотримання законної процедури проведення конкурсу. Вказане обґрунтовується наступним.

1) Конкурс проведено конкурсною комісією, що створена та діє з порушенням норм ЗУ «Про державну службу».

Так, відповідно до ч.1 ст..27 ЗУ «Про державну службу» конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

Одночасно в ч.2 цієї статті вказано на те, що до роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

Відповідно до пункту 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (далі – Порядок) конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб. До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного органу.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому Нацдержслужбою порядку.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності.
Ч.4 ст.27 ЗУ «Про державну службу» передбачено ряд прав та повноважень членів конкурсної комісії.

Склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Державному агентстві лісових ресурсів України затверджено Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 06 грудня 2016 року № 451 (із змінами, внесеними наказом Держлісагентства від 20.02.2017 № 53). До складу конкурсної комісії включено представника Міністерства юстиції України.

Таким чином, Держлісагентство порушило вимоги законодавства України, оскільки законодавцем визначено, що службовці з інших державних органів можуть залучатись до роботи в комісії, але не до складу комісії, тобто такі представники не можуть бути членами конкурсної комісії та не можуть здійснювати повноваження члена конкурсної комісії.

Під час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства представник Міністерства юстиції України був відсутній, однак вказана обставина не змінює факту проведення конкурсу конкурсною комісією, що сформована в порушення законодавчих норм.

2) Порушено умови конкурсу, що вплинуло на його результати.

Відповідно до ст..22 ЗУ «Про державну службу» проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

Відповідно до п.2 Порядку проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

Як встановлено п. 40 Порядку ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, володіння комп’ютером, знань іноземної мови та вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади).

Відповідно до п.42 Порядку ситуаційні завдання для категорії “Б” розробляє та затверджує державний орган, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

На конкурсі кандидатам було надано ситуаційні завдання, що затверджені наказом Держлісагенства від 28.03.2017 №95. Так, затверджено 3 ситуаційних завдання наступного змісту:

«1. Держлісагентство поклало тимчасово виконання обов’язків директора державного лісогосподарського підприємства на головного лісничого цього ж підприємства, до призначення керівника. Після цього до обласного управління лісового та мисливського господарства надійшли матеріали від поліції щодо відсторонення від виконання службових повноважень вищезазначеної особи у зв’язку із складенням протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією відносно нього. Дії обласного управління лісового та мисливського господарства в цій ситуації.

2. На адресу обласного управління лісового та мисливського господарства надійшла постанова місцевого суду, яка набрала законної сили та згідно якої визнано винним і притягнуто до адміністративної відповідальності головного спеціаліста управління за порушення даною особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) – частина перша статті 1724 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Покарання визначене судом – штраф розміром 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією винагороди з роботи за сумісництвом. Раніше даний головний спеціаліст до адміністративної відповідальності не притягувався за жодні порушення. Які дії управління в цій ситуації?

3. Обласним управлінням лісового та мисливського господарства оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста. Розпочався прийом документів, вже 3 громадянина подали необхідні документи. Разом з тим судом першої інстанції винесено постанову про поновлення працівника, який раніше працював на вищезазначеній посаді та був звільнений за прогул. Управління отримало таку постанову. В частині поновлення на роботі постанова суду підлягає до негайного виконання. Строк подачі апеляційної скарги не минув, є достатньо часу. Дії управління в цій ситуації.»

Як вбачається з тексту вказаних ситуацій, усі три завдання стосуються виключно питання управління персоналом, тобто Держлісагентство проігноровало вимогу закону та власну вимогу щодо необхідності визначення професійної компетентності кандидатів. Теми ведення лісового та мисливського господарства, що становлять власне спеціальну професійну сферу діяльності начальника управління лісового та мисливського господарства, взагалі не відображено в ситуаційних завданнях. Відповідно кандидати позбавлені можливості продемонструвати свою професійну компетентність і відповідно комісія позбавлена можливості оцінити їх рівень професіоналізму та знання лісової справи. Таким чином, на етапі виконання ситуаційних завдань конкурсна комісія не встановила рівень професійної компетентності кандидатів.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства встановлені в додатку №2 до наказу Держлісагенства від 20.01.17 №56-к. Так, до спеціальних вимог віднесено знання законодавства, професійні знання, лідерство, прийняття ефективних рішень, комунікація та взаємодія, впровадження змін, управління організацією роботи та персоналом, особистісні компетенції. Як випливає з наведеного, управління організацією роботи та персоналом є тільки однією із спеціальних вимог. Ситуаційні завдання, що складені відповідачем, стосуються тільки цієї вимоги та не враховують інших.

Складення ситуаційних завдань відноситься до компетенції Держлісагенства. Оскільки, вимоги до професійної компетентності є однією із умов конкурсу, то затвердження ситуаційних завдань без дотримання цієї вимоги є порушенням умов конкурсу.

Таким чином, вбачається порушення умов проведення конкурсу в частині спеціальних вимог до кандидатів, оскільки не встановлено їх професійну компетентність, що є одним з основних, визначальних завдань проведення конкурсу.

3) Конкурс відбувався необ’єктивно та упереджено, таким чином, що навіть для стороннього глядача видається очевидним, що переможець конкурсу наперед визначений. Вказане суперечить меті проведення конкурсу, нівелює усі законодавчі вимоги щодо конкурсних засад відбору на державну службу та підриває довіру кандидатів та громадськості щодо такого конкурсу.

Як вказувалось вище, при проведенні тестування я відповів правильно на 39 питань з 40 та набрав найвищий бал. Визначення питань для тестування та перевірка відповідей, на відміну від ситуаційних завдань, відбувається автоматично та незалежно від Держлісагентства.
Відповідно до п.44 Порядку для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;
1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Комісії або конкурсної комісії. (п.45 Порядку).

Як зазначив голова комісії, комісія оцінювала вирішення завдань за двома критеріями:

1) фаховість, що включає в себе професійність, знання предмету, правильність вирішення завдання, конструктивність підходу;
2) обґрунтованість відповіді, лаконічність та змістовність викладення.

Незважаючи на те, що я правильно вирішив завдання, члени конкурсної комісії оцінили виконані завдання негативно (результати оцінювання та копії відповіді я просив мені надати, однак поки що не отримав). Як зазначалося, вирішені мною ситуаційні завдання було оцінено так: 1,33; 0,5; 1; 0,33. Це свідчить про те, що деякі з членів конкурсної комісії оцінили виконання завдання в 0 балів. Однак, в Порядку чітко вказано, що «0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк». Я правильно вирішив завдання у встановлений строк, однак отримав оцінку «0 балів». В цьому вбачається необ’єктивність при оцінюванні конкурсною комісією роботи кандидата.

Відповідно до п.43 Порядку адміністратор перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання. Однак, при проведенні конкурсу 31.03.17 адміністратором не надавались бланки для розв’язання завдання. Як підтверджується відеозаписом цієї частини конкурсу, кандидати готували свої відповіді за допомогою комп’ютерів та пізніше роздруковували їх на звичайних білих аркушах, а не на бланках. Таким чином, неможливо встановити час та місце виконання роботи. Таке порушення надає можливість для фальсифікації та заміни виконаних робіт в будь-який час.

Окрім того, слід вказати, що під час проведення конкурсу членами конкурсної комісії вчинялись дії, що свідчать про можливі домовленості щодо результату конкурсу. Так, під час проведення конкурсу члени конкурсної комісії постійно користувалися телефонами, спілкувались із невстановленими особами по телефону, отримували та друкували повідомлення на своїх телефонах, залишали аудиторію для переговорів. До кімнати, де проводився конкурс також заходила т.в.о. голови Держлісагенства Юшкевич Христина Василівна та спілкувалась пошепки з членами комісії.

Здійснюючи перегляд відеозапису співбесіди з Осташуком Русланом Васильовичем, можна зробити висновок про те, що деякі питання членів комісії були наперед узгоджені з кандидатом. Наприклад, на запитання про порядок списання основних засобів, Осташук Р.В. зміг назвати назву, номер та дату прийняття постанови КМУ, що регулює вказане питання. При цьому, теми своїх наукових робіт не зміг назвати, оскільки «забув».

Також слід зазначити, що на дату складення цієї скарги письмового повідомлення про результати конкурсу я не отримав, що також є порушенням п.4 ст.28 ЗУ «Про державну службу», яка вказує, що служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.

Також невідомо чи Держлісагентство надало для оприлюднення Нацдержслужби повідомлення про оголошення конкурсу та про його результати.
У відповідності до ЗУ «Про державну службу» конкурс на зайняття посади державної служби здійснюється з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

Конкурс на зайняття вакантної посади начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, що відбувся 31 березня 2017 року, проведено Держлісагенством з порушенням основоположних принципів конкурсного відбору, з порушенням законодавства України та умов конкурсу, необ’єктивно та упереджено, що дискредитує Держлісагентство як орган державної влади та порушує мої права на прийняття та проходження державної служби.
Пунктом 1 частини 5 статті 28 Закону України «Про державну службу» учаснику конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, надано право оскаржити рішення конкурсної комісії щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" – до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.

Мені відомо, що на даний час склалась неоднозначна правозастосовча практика, відповідно до якої вважають, що виключні підстави для скасування рішень конкурсної комісії передбачено пунктом 67 Порядку, а саме рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;
2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
3) коли за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;
4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду державної служби вперше;
5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

Однак при цьому слід врахувати, що вказані підстави з огляду на положення ч.2 ст.30 ЗУ «Про державну службу» є підставами для скасування рішення конкурсної комісії самим суб'єктом призначення. Натомість Національне агентство з питань державної служби та суд володіють повноваженнями та зобов'язані перевірити усі обставини проведення конкурсу та скасувати відповідне рішення конкурсної комісії, якщо буде встановлено порушення, які призвели чи могли призвести до спотворення результатів конкурсу.

Зважаючи на усе вищевикладене, прошу провести ретельну перевірку викладених фактів та обставин і скасувати рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Державному агентстві лісових ресурсів України щодо конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства про визначення переможця, що оформлено протоколом від 31 березня 2017 року.

10 квітня 2017 року __________________________________ Олійник Р.Р.
 


3 Коментаря “СКАРГА на рішення конкурсної комісії

 1. admin сказав:

  Коллеги так получилось, что я эти дни в разъездах… Вся надежда на тех, кто имеет редакторский доступ, а также на зарегистрированных пользователей, которые могут приводить ссылки на свежие статьи в своих комментариях. За выходные  я добавлю пропущенное…

 2. tigris сказав:

  А тепер на їхньому місці і в їхньому … .  Термін протермінований похоже. Нацдержслужба проводить службові розслідування.  Ніхто ніякої активності не проявляв під час конкурсів. Потрібно було б визвати Нацполіцію по "102" і задокументувати сам факт, цим самим признавши конкурс не дійсним. Все робиться вчасно.  Вийшло: і хочеться і колеться і мама не велить. Так в Києві не буває. Ляхи не поможуть. Тай на мене зривався (замовлення відкривав). І де тепер твої "подельніки". І-Франківщина прекрасний регіон, але так поступать не потрібно було б. Керівник правильно себе вів і веде. Мундир (костюм) на перед не приміряється. На груди не лізуть, а слухають того хто взяв на цю посаду (пригрів).

  Побажання: писати Заяву.

  Хоч приємно було б, щоб хтось поколотив цю комісію. При правильній організації наволочки мало буде. До матраса можна дотягти. В комісії можливо і хватить. Де взялись туда і підуть. 

 3. admin сказав:

  Крыся – это распространенное и красивое славянское, прежде всего польское  имя, в котором нет ровно ничего обидного.. (Крыстына (Кристина); уменьш. Крыхна, Крышя (Крыся, Крися), Крыщенька (Крысенька, Крисенька), Крыстка, Крыстынка (Кристинка), Кшиха, Кшишя (Кшися), Крыщка (Крыська, Криська), Тина; в церк. и ист. контексте также – Кристина, Христина
  Источник: http://kurufin.ru/html/Polish_names/polish_names_k.html) По моим сведениям именно так нызывают некоторые домашние Кристину Юшкевич…, которая родилась когда я уже защитил кандидатскую… КВ села не в свои сани и это добра не принесет ни ей, ни отрасли…Вы не знаете, но я уже давно говорил ей это в глаза и думаю она эти слова помнит. Я совершенно не хочу ей зла, как человеку и женщине, но не собираюсь мириться с тем злом, которое она вольно или невольно приносит людям и делу, которому я посвятил жизнь.

  Вот Вам подробности:

  Крыся (5 букв):
  3 – внутренняя устойчивость, приводящая к волевым активным действиям без внутренних противоречий и внешних волебаний.

  Возможные положительные качества числа: вдохновение, воображение, творческий талант, эмоциональность, дар слова, дар предвидения, успешность в самовыражении, художественный вкус, веселость, оптимизм, жизнелюбие.

  Возможные отрицательные качества числа: прихотливость, самодурство, излишества, экстравагантность, сплетни, болтливость, эгоцентричность, расточительность, отсутствие целеустремленности, неумение доводить дело до конца, неумение прощать, быстрая перемена настроений.

  Цвета тройки: розовый, янтарный, рубиновый, красновато-коричневый, кроваво-красный

  Марс (Марс)

  Буквы имени:

  К – выносливость, происходящая от силы духа, умение хранить секреты, жизненное кредо "все или ничего".

  Р – способность не обманываться видимостью, вникать в существо: самоуверенность, стремление действовать, храбрость. Увлекаясь, человек способен на глупый риск и иногда слишком догматичен в своих суждениях.

  Ы – чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа.

  С – здравый смысл, стремление к прочному материальному положению; в раздражении – властность и капризность. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни.

  Я – чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить.

  Стихия имени – Земля

  Слова, имеющие первую букву стихии Земли, сначала решают земные проблемы, и только после этого должно получиться все остальное.

  *Результаты сохранены и доступны по адресу: http://www.andein.ru/srv/?n=rhscz
  **Короткая ссылка: qcq.ru/c?rhscz

Залишити коментар