Христина Юшкевич: дембельский аккорд

От Романа Олейника я знал о существовании этого приказа, но ни я, ни он не знали его содержания. Сегодня документ прислан на мою почту. Огромное спасибо. Он подписан Юшкевич и зарегистрирован под №518 от  30.10.2017.  Очень интересно. Ликвидировав должность главного лесничего и с апреля отстранив Романа от выполнения служебных обязанностей КВЮ  старается напоследок добить его с помощью дисциплинарной комиссии. Аргументы впечатляют:

“В результаті цих порушень бюджетом недоотримано коштів в сумі 1236,13 гривень.”

Проте, відповідно до Інформації про лісопорушення за 2016 рік, наданої підприємством до Івано-Франківського ОУЛМГ, на підприємстві виявлено 11 випадків незаконних рубок об’ємом 270,3 куб. м, сума завданої шкоди становила 1921,0 тис. гривень. В свою чергу Івано-Франківське ОУЛМГ надало до Держлісагентства інформацію про незаконні рубки у ДП «Ворохтянський лісгосп» за 2016 рік, у якій зазначено лише про 7 випадків незаконних рубок, об’ємом 268,9 куб. м, сума заподіяної шкоди лісу становила 1917,7 тис. гривень.

Отже, Івано-Франківське ОУЛМГ у 2015 і 2016 роках надавало до Держлісагентства недостовірну інформацію про незаконні рубки в лісах державних підприємств, які ним координуються.”

Расхождение в цифрах (270,3- 268,9)=1, 4 кбм…

Я думаю, дисциплинарная комиссия настроена ещё раз уволить злостного нарушителя. Что тут скажешь. Приведу слова  комментаторов фейсбука  КВЮ:

“Христинко! Ти-красуня!!!Дуже приємно,що не тільки зовнішньо! Глибина Твоєї внутрішньої краси-бездонна! Тішуся Тобою! Хай тобі щастить!!!”  или ”  Христя, ти у будь-якому випадку молодчинка ) сильна дівчинка ) успіхів тобі у всьому!) ” Как-то так… М.П.

Про результати перевірки державних підприємств, які координуються Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство) розглянуло результати перевірки, проведеної відповідно до наказу Держлісагентства від 03.10.2017 № 446, щодо дотримання державними підприємствами, які координуються Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (далі – Івано-Франківське ОУЛМГ), чинного законодавства з питань ведення лісового господарства за період діяльності з 01.01.2017 по 01.10.2017.

Перевіркою охоплено наступні державні підприємства: «Ворохтянське лісове господарство» (директор Мельник Д.Н.) 5 та «Гринявське лісове господарство» (директор Стефанюк Р.П.).

Під час перевірки комісією оглянуто 56 ділянок (лісосік, зрубів) загальною площею 104,2 га, в тому числі у ДП «Ворохтянський лісгосп» – 33 ділянки загальною площею 56,1 га та ДП «Гринявський лісгосп» – 23 ділянки загальною площею 48,1 га.

Комісією проведено контрольні перевірки відведення і таксації на 6 ділянках суцільнолісосічних рубок загальною площею 12,8 га, в тому числі у ДП «Ворохтянський лісгосп» на 4 ділянках загальною площею 9,6 га та на 2 ділянках загальною площею 3,2 га у ДП «Гринявський лісгосп».

В результаті проведеного контролю роботи з відведення і таксації встановлено, що ділянка, відведена в рубку головного користування 2018 року, у Кремінцівському лісництві ДП «Ворохтянський лісгосп» (квартал 17, виділ 24.6, площа 1,7 га) пошкоджена буревієм, в результаті якого багато дерев, які призначалися у рубку як ділові, зламано та вивалено з коренем, що стало наслідком розходження з матеріалами відведення по діловій деревині в розмірі +21%.

У 2015-2017 роках спеціалістами Івано-Франківського ОУЛМГ не проводилися контрольні перевірки відведення і таксації лісосік, відведених у рубки головного користування, на підприємствах, які перевірялися.

Станом на 01.10.2017 ДП «Гринявський лісгосп» виготовлено державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 134 га, що складає 0,6% від загальної площі підприємства.

У ДП «Ворохтянський лісгосп» встановлені наступні порушення вимог Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та’ огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 № 403 зі змінами (далі – Методичні вказівки з таксації):

 • пункту 2.1 -у 2015-2016 роках не складалися плани відведення лісосік в розрізі структурних підрозділів (лісництв), категорій лісу, господарських секцій і переважаючих порід;
 • пункту 2.2 – у періоді, який перевірявся, не складалися подекадні плани- графіки відведення лісових ділянок підрозділами з відведення і таксації лісосік, крім відведення лісосік в порядку головного користування на 2018 рік;
 • пункту 2.3 – склад спеціалізованої ланки по відводу і таксації лісосік у 2017 році не погоджений з Івано-Франківським ОУЛМГ. У попередні роки такої ланки підприємство не створювало. В той же час відповідно до штатного розпису на підприємстві працює інженер-таксатор, який не приймає участі у відведенні ділянок у рубку;
 • пункту 2.4 – відведення лісосік проводять самі працівники лісництв (помічники лісничих та майстри лісу), а не спеціалізована ланка;
 • пункту 4.12 – на одній із лісосік, відведеній у рубку головного користування 2018 року, модельні дерева не вимічені в натурі (на місці);
 • пункту 6.4 – у двох випадках в одному лісорубному квитку 2017 року виписано різні види рубок (освітлення та прочищення);
 • розділу 7 «Заповнення бланків лісорубного квитка» – в 11 лісорубних квитках внесені додаткові записи чорнилом червоного кольору на заготівлю додаткової деревини (довідводи) на тих же самих ділянках без зазначення підстав проведення такого довідводу та відсутності відповідних актів обстеження;
 • пункту 8.2 – для проведення оглядів місць заготівлі деревини підприємство не видає відповідні накази, в яких вказуються обсяги і строки проведення робіт, особи, відповідальні за їх виконання, а також терміни надання матеріалів огляду;
 • пункту 8.3 — огляди місць заготівлі деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (крім освітлень і прочищень) не здійснює спеціалізована ланка з відведення і таксації лісосік, а працівники лісництв;
 • пункту 8.5 – форма актів огляду місць заготівлі деревини, які складаються на підприємстві, не відповідає додатку 6 до цього пункту. Довідки про кількість заготовленої деревини (додаток 5 до вказаного пункту) на підприємстві не складаються;
 • пункту 9.6 – комісії не представлено матеріали контрольних оглядів місць заготівлі деревини, проведених спеціалістами підприємства.

При натурному огляді ділянок у ДП «Гринявський лісгосп» виявлено наступні порушення нормативно-правових актів:

 • пункту 40 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756) – на 3 ділянках під час проведення вибіркових і поступових рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів не вирубані дерева ІУ-УІ категорії стану;
 • пункту 33 Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 929 – у 2 випадках виявлено прокладання трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від постійних і 10 метрів від тимчасових водотоків, у місцях витоків річок та навколо них;
 • абзацу 6 пункту 2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 – на вибірковій санітарній рубці 2017 року виявлено недоруб 2 дерев, які призначені для рубки;
 • абзац 5 пункту 2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів – на 3 суцільнолісосічних рубках очищення місць рубок від порубкових решток не проводиться одночасно із заготівлею, як передбачено у лісорубному квитку.

У ДП «Ворохтянський лісгосп» у 2016 році виявлено 7 випадків складання актів огляду місць заготівлі деревини на 4-8 ділянках, за один день за участю одного і того ж спеціаліста, що є фізично неможливим, враховуючи гірську місцевість та перелік робіт, які необхідно виконати під час огляду відповідно до розділу 8 Методичних вказівок з таксації «Огляд місць заготівлі деревини».                                              *

У цьому ж підприємстві встановлено 3 випадки, коли при огляді місць заготівлі деревини (акти від 12.01.2017 № 56,57 і 58) виявлялися пошкоджені до ступеня неприпинення росту дерева, за які нараховувалась шкода, заподіяна лісу, відповідно до Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами пошкодженням дерев і чагарників до ступеня неприпинення росту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 665, та обраховувалась таксова вартість пошкоджених дерев. Проте, за фактами лісопорушень не складалися відповідні протоколи, не відбиралися пояснення з відповідальних за розробку лісосік осіб та не вживалися заходи із відшкодуванням завданих збитків. Огляди місць заготівлі здійснювались лісничим в присутності майстра лісу без участі представника суб’єкта підприємницької діяльності, який розробляв ділянку. Дані лісопорушення не фіксувалися у Книзі обліку лісопорушень та не включалися у звітність про лісопорушення, яку надає підприємство до Івано-Франківського ОУЛМГ.

В результаті цих порушень бюджетом недоотримано коштів в сумі 1236,13 гривень.

Перевіркою наявних у ДП «Ворохтянський лісгосп» карт технологічного процесу розроблення лісосік (далі – техкарта) 2017 року встановлено, що у деяких затверджених техкартах не зазначено дати їх затвердження або дати складання акту готовності лісосіки, відсутні відмітки про те, коли складена техкарта тощо.

Крім того, у техкартах на розробку лісосік головного користування відсутні відмітки про погодження Івано-Франківським ОУЛМГ лісівничих вимог до розробки лісосік, що є порушенням абзацу 2 пункту 32 Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 929.

Згідно із звітними даними станом на 01.01.2016 у ДП «Ворохтянський лісгосп» обліковувалось 2 км протипожежних розривів та заплановано створити протягом 2016 року ще 1 км протипожежних розривів. Станом на 01.01.2017 наявність протипожежних розривів згідно із звітними даними становила 1,6 км, а мала би становити 3 км. Влаштування протипожежних розривів на 2017 рік підприємством не планувалося. В той же час Івано- Франківське ОУЛМГ надало Держлісагентству звітність про наявність та план влаштування протипожежних заходів за 2016 рік, у якому зазначено, що станом на 01.01.2017 у ДП «Ворохтянський лісгосп» обліковується 1,4 км протипожежних розривів. Отже, Івано-Франківське ОУЛМГ надало недостовірну інформацію Держлісагентству, зменшивши наявність протипожежних розривів у ДП «Ворохтянський лісгосп» на 0,6 кілометрів.

Підприємством у березні та червні 2017 року виписано 2 лісорубних квитки на розрубку протипожежних розривів у Кремінцівському лісництві загальною площею 1,8 га. Комісії надано Витяги із матеріалів безперервного лісовпорядкування по ДП «Ворохтянський лісгосп», відповідно до яких запроектовано розрубка даних протипожежних розривів. На розрубку даних протипожежних розривів на підприємстві відсутня будь-яка проектна документація, що є порушенням вимог пункту 3.3.1 Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278 та зареєстрованих в Мін’юсті України 24.03.2005 за № 328/10608.

У 2015 році відповідно до записів Книги обліку лісопорушень у Озернянському лісництві ДП «Ворохтянський лісгосп» виявлено один випадок незаконної рубки об’ємом 0,37 куб. м, розмір завданої шкоди становив 373,80 гривень. Проте, відповідно до Інформації про лісопорушення за 2015 рік, наданої підприємством до Івано-Франківського ОУЛМГ, виявлено 2 випадки незаконних рубок об’ємом 2,56 куб. м, сума завданої шкоди становила 5,4 тис. гривень. В свою чергу Івано-Франківське ОУЛМГ надало до Держлісагентства інформацію про незаконні рубки у ДП «Ворохтянський лісгосп» за 2015 рік, у якій сума заподіяної шкоди складає 5,03 тис. гривень.

У 2016 році незаконних рубок лісу в Книзі обліку лісопорушень ДП «Ворохтянський лісгосп» не зафіксовано, хоча під час весняної ревізії лісових обходів в 2016 році вони були виявлені у Кремінцівському лісництві (один випадок об’ємом 0,35 куб. м, сума завданої шкоди 479,05 грн) та в

Озернянському лісництві (один випадок об’ємом 0,58 куб. м, сума завданої шкоди 1655,14 грн).

Проте, відповідно до Інформації про лісопорушення за 2016 рік, наданої підприємством до Івано-Франківського ОУЛМГ, на підприємстві виявлено 11 випадків незаконних рубок об’ємом 270,3 куб. м, сума завданої шкоди становила 1921,0 тис. гривень. В свою чергу Івано-Франківське ОУЛМГ надало до Держлісагентства інформацію про незаконні рубки у ДП «Ворохтянський лісгосп» за 2016 рік, у якій зазначено лише про 7 випадків незаконних рубок, об’ємом 268,9 куб. м, сума заподіяної шкоди лісу становила 1917,7 тис. гривень.

Отже, Івано-Франківське ОУЛМГ у 2015 і 2016 роках надавало до Держлісагентства недостовірну інформацію про незаконні рубки в лісах державних підприємств, які ним координуються.

Нумерація адміністративних протоколів і постанов та їх видача у ДП «Ворохтянський лісгосп» ведеться з порушенням Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 31.08.2010 № 262, зареєстрованої у Мін’юсті України 29.09:2010 за № 863/18158.

Працівниками лісової охорони згаданого підприємства при складанні протоколів про вчинення адміністративних правопорушень не завжди роз’яснюються права і обов’язки правопорушникам, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, внаслідок чого порушуються права громадян на захист.

У ДП «Ворохтянський лісгосп» 29.06.2017 в наслідок буревію лісові насадження площею понад 300 га отримали пошкодження різного ступеню. Відповідно до Акту обстеження від 06.07.2017 загальна площа пошкоджених насаджень складає 346,1 га, в тому числі у Кремінцівському лісництві 44,9 га та в Озернянському – 301,2 га. Із обстежених насаджень 86 % (296 га) потребують проведення заходів з поліпшення санітарного стану, а саме: 286,5 га проведення вибіркових санітарних рубок та 9,5 га – суцільних санітарних рубок.

Станом на 10.10.2017 підприємством відведено пошкоджених буревієм насаджень у вибіркові санітарні рубки на площі 110,0 га (38% від пошкоджених насаджень, які потребують рубки) та суцільні санітарні рубки – 8,8 га (93%). За матеріалами відведення виписано лісорубних квитків на проведення вибіркових санітарних рубок на площі 40,8 га (37% від площі відведених у рубку насаджень та 14% від пошкоджених площ, які потребують рубки) та на проведення суцільних санітарних рубок на площі 8,8 га (100% і 93% відповідно).

Підприємством на час проведення перевірки проведено вибіркових санітарних рубок у пошкоджених буревієм насаджень на площі 15,2 га (37% від площ, на які виписано лісорубні квитки та 5% від пошкоджених площ, які потребують рубки) та суцільних санітарних рубок на площі 6,0 га (68% і 63% відповідно).

Внаслідок буревію 17.09.2017 у насадженнях ДП «Ворохтянський лісгосп» утворилося близько 8 га суцільних вітровалів та 70 га частково пошкоджених насаджень. На час проведення перевірки рекогносцирувального лісопатологічного обстеження насаджень, пошкоджених буревієм, на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів не проведено.

В результаті незадовільної організації робіт із розроблення вітровалів у ДП «Ворохтянський лісгосп», а також відсутності контролю зі сторони Івано- Франківського ОУЛМГ, пошкоджена буревієм деревина втрачає свої технічні якості, в наслідок чого підприємство та відповідні бюджети недоотримають кошти.

З метою усунення виявлених недоліків і порушень НАКАЗУЮ:

#

 1. Звернути увагу начальника Івано-Франківського ОУЛМГ Осташука Руслана Васильовича на виявлені порушення та недоліки.
 2. Дисциплінарній комісії з розгляду дисциплінарних справ у Держлісагентстві здійснити дисциплінарне провадження щодо першого заступника начальника Івано-Франківського ОУЛМГ Олійника Романа Романовича стосовно фактів, викладених у даному наказі, відповідно до його посадових обов’язків. –
 3. Директорам ДП «Ворохтянський лісгосп» Мельнику Д.Н. та ДП «Гринявський лісгосп» Стефанюку Р.П. надати до Сектору з персоналу Держлісагентства до 06.11.2017 пояснення щодо виявлених перевіркою недоліків та порушень і зазначених у даному наказі.
 4. Завідувачу Сектору персоналу Держлісагентства Святецькій А.В.:
  • Підготувати проект наказу про притягнення директора державного підприємства «Ворохтянське лісове господарство» Мельника Дмитра Несторовича до дисциплінарної відповідальності шляхом оголошення догани за незадовільну організацію робіт з розроблення вітровалів та інші недоліки і порушення, викладені у даному наказі.
  • Підготувати проект наказу про притягнення директора державного підприємства «Гринявське лісове господарство» Стефанюка Романа Петровича до дисциплінарної відповідальності шляхом оголошення догани за незадовільну організацію робіт з оформлення речових прав на земельні ділянки підприємства, інші недоліки і порушення, викладені у даному наказі.
 5. Начальнику Івано-Франківського ОУЛМГ Осташуку Р.В. забезпечити:
  • Проведення контрольних перевірок відведення і таксації лісосік, відведених у рубки головного користування на 2018 рік, у державних підприємствах, які координуються Івано-Франківським ОУЛМГ, в обсязі не менше 3 % від їхньої загальної площі.                                                                                
  • Погодження технологічних карт на розробку лісосік головного користування в частині дотримання лісівничих вимог до розробки лісосік.
  • Надання достовірної інформації Держлісагентству про діяльність державних підприємств, які координуються Івано-Франківським ОУЛМГ, в частині ведення лісового господарства.
  • Моніторинг стану усунення недоліків та порушень, виявлених під час проведення перевірки.

І

 • Інформування Держлісагентства до 01.12.2017 про вжиті заходи з наданням копій підтверджуючих документів про виконану роботу.
 1. Директору ДП «Ворохтянський лісгосп» Мельнику Д.Н. забезпечити:

6.1 Дотримання вимог Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від

 • № 403 (зі змінами, затвердженими наказом Держлісагентства України від 18.07.2011 № 508).
 • Сплату до відповідних бюджетів коштів в сумі 1236,13 грн за пошкодження дерев до ступеня неприпинення росту, виявлені при огляді місць заготівлі деревини у січні цього року.
 • Дотримання Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від
 • № 262, зареєстрованої у Мін’юсті України 29.09.2010 за № 863/18158.
 • Складання графіку з ліквідації в найкоротші терміни наслідків буревію, який пройшов у червні та вересні цього року, та безумовного його виконання, про що надавати інформацію Івано-Франківському ОУЛМГ щотижнево.
 • Усунення інших недоліків та порушень, виявлених під час проведення перевірки.
 • Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства, з вини яких допущенні недоліки та порушення.
 • Інформування Івано-Франківського ОУЛМГ до 27.11.2017 про вжиті заходи з наданням копій підтверджуючих документів про виконану роботу.
 1. Директору ДП «Гринявський лісгосп» Стефанюку Р.П. забезпечити:

‘ 7.1. Вжиття заходів щодо оформлення речових прав на земельні ділянки, якими користується підприємство, в повному обсязі.

 • Усунення інших недоліків та порушень, виявлених під час проведення перевірки.
 • Інформування Івано-Франківського ОУЛМГ до 27.11.2017 про вжиті заходи з наданням копій підтверджуючих документів про виконану роботу.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова


6 Коментарів “Христина Юшкевич: дембельский аккорд

 1. Какая же неприятная история с Юшкевич. Оглушающая патетика вначале: молодая, не запачканная в системе, реформы, вот-вот еще немножко. Увольнение, суд, восстановление, опять увольнение. И еще вдобавок такие пикантные подробности личной мести. Вот и вся реформа. Привет букет. Хотя я и не знаю всех этих раскладов и, повторюсь, знать не хочу, я не думаю, что этот приказ есть воля Юшкевич. Она оказалась случайным человеком и, в принципе, какое ей дело до Олейника? Думаю, что кто-то очень старательно готовил этот приказ, а потом просто положили его на подпись. И этот кто-то знал, что этот приказ будет подписан потому, что директора леса попросили быть хорошей девочкой. Мне интересно другое: сколько и каких еще странных и губительных приказов было подписано в последние дни правления Юшкевич?

 2. popkov сказав:

  Это интересно… КВЮ выиграла суд… Пришла на работу… Пришла  без приказа Кабмина о восстановлении по решению суда…

  Насколько она была легитимна, когда подписывала эту хрень?  Я теряюсь в догадках: почему  наша лесная валькирия – победительница дракона (Гройсмана), почти полгода тянула время, отпраздновала возвращение, а потом добровольно ушла… Точно знаю, что перед принятием этого решения она консультировалась с Юрами, в том числе с тем, о котором до сих пор с улыбкой вспоминают полицейские Франкфурта…  Мне трудно понять, чем  ей так насолил земляк Роман? Он никогда не был революционером и не говорил о КВЮ ни одного плохого слова, хотя , конечно, знал ей цену.. Впрочем цену ей все Романы и Юры знают… Думаю она просто выполняла и выполняет  данное кому-то обещание…

  Но… Не всё так просто в этой жизни и закон маятника никто отменить не в силах… Насколько груз отведут влево, настолько он качнется вправо… Правда ловить его в отрасли придется уже Нальковичу… А его амплуа иное: он не вратарь, а нападающий… Если пропустит – достанется всем.

 3. popkov сказав:

  Да. Фразу о мадридском дворе я употребляю в этом смысле уже очень давно…
  Что касается обсуждаемой истории… Времени жалко. Стоило ли почти полгода судиться, чтобы выиграть и сдаться?
  Хуже всего то, что пустоту, которую оставила после себя  КВЮ, будут заполнять люди далекие от лесного хозяйства…

  Сегодня не успеваю ничего разместить с утра. Помогайте…

 4. svidok сказав:

  Цікаво дочекатися наступника. Чи буде в Україні двохБондарна модель керівництва? Або ж може все таки засунуть результати минулорічного конкурсу ген-ген за небокрай.

 5. popkov сказав:

  Насколько я понимаю, если будет хоть минимальная возможность, – Емельянович откажется. Принудить его возглавить Гослесагентство в этой ситуации могут только с помощью летального оружия… Формальные основания для отказа железные –  СПАСИБО Христи – сроки автоматического назначения вышли…

  Хотя, конечно, я был бы рад, приходу к власти знающего и симпатичного мне человека… с редким чувством юмора… и ” правильною памятью”… Спасибо за яблоки для Лидии Николаевны… Был бы жив Валерий Михайлович – подозреваю пили бы кальвадос…

Залишити коментар