Інші підзаконні акти

1. Наказ Держнаглядохоронпраці України № 119 “Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості” від 22.09.2005 року.

2. Наказ Держкомстату України №233 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень із лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища”від 21.06.2010 року.

3. Наказ Держкомстату України №302  “Про затвердження форм державних статистичних спостережень із мисливства, лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища” від 17.07.2012 року.

4. Постанова Кабінету Міністрів України №589 “Про затвердження Порядку та умов обов’язкового державного страхування працівників державної лісової охорони” від 31.07.1995 року.