Матеріали проекту технічної допомоги «Сприяння реформі лісового сектора в Україні»

Зауваження до проекту «Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року» (редакція друга, станом на листопад 2017 року)

Загальні зауваження:   Обсяг регулювання суспільних відносин, охоплений проектом, пропонується звузити до рівня компетенції профільного відомства – Державного агентства лісових...

М. Попков: Комментарии и замечания к проекту Стратегии устойчивого развития и институционального реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины до 2022 года (Стратегия).

Вводные замечания   Согласно действующего законодательства лесное и охотничье хозяйство отнесено к сфере агропромышленного производства. Формирование и реализация государственной политики, а...

Сергей Кубах: Зауваження та пропозиції  до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року»

В абзаці третьому між словами «строк» та «цільового» вірогідно було пропущено слово «проект»; Пункт 4 Пояснювальної записки потребує фактичного фінансово-економічного...

Олег Сторчоус: ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ до проекту «Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства на період до 2022 року»

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ до проекту «Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства на період до 2022 року»...