Сергей Кубах: Зауваження та пропозиції  до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року»

  1. В абзаці третьому між словами «строк» та «цільового» вірогідно було пропущено слово «проект»;
  2. Пункт 4 Пояснювальної записки потребує фактичного фінансово-економічного обґрунтування, а не лише посилання на різні джерела фінансування заходів: державний бюджет, Державний фонд розвитку лісового господарства (який потребує створення), місцеві бюджети та ресурси міжнародних донорських установ.

Відповідно до пунктів 2 та 3 § 34, підпукту 1) пункту 1  § 50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950:

– якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінансово-економічні розрахунки;

– фінансово-економічні розрахунки під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів проводяться за методикою, що розробляється та затверджується Мінфіном;

– До проекту акта Кабінету Міністрів додається пояснювальна записка, у якій відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків бюджету, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта, у тому числі зазначається про наявність або відсутність впливу реалізації акта на ринок праці;

– До пояснювальної записки додаються фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту.

Отже, для обґрунтування обсягів і джерел фінансування необхідно в пояснювальній записці навести фінансово-економічне обґрунтування проекту акта, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

  1. Пункт и) пункту 6 розділу «Пріоритетні напрями досягнення стратегічних цілей» проекту Стратегії:

«розробки механізму заохочення приватних землевласників до запровадження комплексної системи боротьби з ерозією ґрунтів, у т.ч. за допомогою створення захисних лісонасаджень;»

пропонується розширити з урахуванням, що захист земель від ерозії лише один з заходів охорони земель, і викласти в наступній редакції:

«розробки механізму заохочення землевласників та землекористувачів до раціонального використання та охорони земель, у т.ч. за допомогою створення, збереження та утримання захисних лісонасаджень.»

  1. Розділ «Пріоритетні напрями досягнення стратегічних цілей» доповнити відповідним пунктом «Удосконалення законодавства та спрощення процедур оформлення лісокористувачами речових прав на земельні ділянки, зайняті лісом.

 

Консультант:                                                                                      С.М. Кубах


Залишити коментар